Dịch Vụ Tìm Nguồn Hàng Trung Quốc

Phần 1 – Giới thiệu về dịch vụ Dịch Vụ Mua Hộ theo link 1688.1 – Hỗ trợ đàm phán giá cả. Đàm phán giá nếu được thì tốt. Không được thì mua theo giá công khai.2 – Trao đổi với xưởng trên 1688 để chốt thông tin về: hàng hoá, giá cả, thời gian … Read more