Hướng Dẫn Cách Đổi Số Điện Thoại Trên Alipay

Xin chào các bạn, sau khi xem xong bài viết hướng dẫn xác thực Alipay bằng hộ chiếu thì Trung Linh Team cũng thường xuyên nhận được câu hỏi về thay đổi thông tin trong Alipay. Đặc biệt là thay đổi số điện thoại.

Một số bạn đăng ký tài khoản Taobao bằng số điện thoại 11 số. Bây giờ đăng nhập thì Taobao bắt xác nhận mã gửi về số điện thoại. Tuy nhiên, số điện thoại của bạn đã đổi thành 10 số nên không nhận mã được. Trong trường hợp này, nếu bạn dùng Alipay bằng số này luôn thì bạn có thể vào phần thay đổi thông tin của Alipay để đổi.
Các bước như sau:
B1: vào app alipay rồi vào phần ME

B2: vào phần setting

B3: màn hình hiển thị các mục : security setting
Biological identification
Payment setting
General
Privacy
B4: kick vao phần security setting

B5: màn hình hiển thị các mục
Phone No.
Password
Account Authorization
Unlock setting
Security center
B6: kick vao phone no.
B7: màn hình hiển thị số và nút Change mobile number
B8: kick nút Change mobile number

B9 :màn hiển thị country/region va mã vùng chỉnh contry thành china hoặc việt nam

Mã vùng chỉnh thành +86 TQ hoặc +84 là VN
Sau đó điền số đt vào
B10: sau khi điền xong kick vào Next

Chúc các bạn thành công.
Nguồn: Mi Nissi Nguyễn