03 – Học Tiếng Trung

Phần x – Cần nhớ
Pin Yin. Phiên âm. Cách phát âm.
Vận mẫu
Thanh mẫu
Thanh điệu
Từ = Vận mẫu + Thanh mẫu + Thanh điệu.
Thanh điệu.
thanh ngang ( – )
thanh sắc ( ´ )
thanh hỏi ( v )
thanh huyền ( ` ).
Cần nhớ.
Bảng chữ cái tiếng Trung: Học Cách đọc (cách phát âm) + Cách viết
Cách đọc: Học vận mẫu (nguyên âm) + Học thanh mẫu (phụ âm) + Học thanh điệu (dấu)
Cách viết: Học nét chữ + Học bộ thủ + Học các chữ cơ bản
Phần 1 – Một số phần mềm dùng tốt cho việc học.
Phần mềm trên máy tính.
1 – trainchinese
https://www.trainchinese.com/
2 – pinyinput
https://www.pinyinput.net/
Phần mềm hỗ trợ chỉ gõ pinyin trêm macos và windowsos
3 – Pīnyīn Typist
http://itunes.apple.com/app/pinyin-typist/id443069995?mt=8
hỗ trợ gõ pinyin trên điện thoại, nhưng chưa thấy hiệu quả lắm.
4 – PinyinTones
https://www.pinyintones.com/
Phầm mềm hỗ trợ gõ Pinyin Tones Marks trên Windows. Miễn phí.
5 – sách tượng hình, cũng ok.

Ý nghĩa tượng hình của chữ Hán


Phần 2 – Phần mềm trên điện thoại.
1 – Hello Chinese
2 – Chinese Skill
3 – HSK Online
4 – Writing Chinese
Phần 3 – Nên học giáo trình nào.
1 – Giáo trình boya 3 quyển
2 – Sách để học viết chữ.
Những băn khoăn?
Cách nhớ được nhiều chữ.
Cách viết được chữ đẹp.
Lợi thế của người Việt.
Chữ tiếng Việt có tới 6 dấu. chữ tiếng Trung có 5 dấu, nên nói cũng sẽ nhanh hơn.
Một số chú ý chung khi học tiếng Trung.