Cách Xác Thực Wechat Để An Toàn

Chào cả nhà, trước tình trạng tài khoản Wechat vừa lập đã bị khoá như hiện nay, mình xin chia sẻ cách bạn mình đã làm để các bạn xác thực được wechat an toàn nhất. Cách này mình đọc được trên các group đánh hàng và bạn của mình đã làm thành công nên … Read more